Οι προτάσεις μας για την επόμενη μέρα του κορονοϊού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

Κυρίες και Κύριοι,

Για ακόμη μία φορά κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς, ακούσαμε και διαβάσαμε εισηγήσεις επί εισηγήσεων, προτάσεις επί προτάσεων, σχετικά με τα μέτρα και τις προτεραιότητες που θα πρέπει να υιοθετήσει και ιεραρχήσει ο Δήμος την επόμενη ημέρα του κορονοιού ή καλύτερα την μετά κορονοιού εποχή.

Με λύπη μας, διαπιστώσαμε ότι όλες οι δημοτικές παρατάξεις αναλώθηκαν σε εκθέσεις ιδεών και ευχολόγια, χωρίς τα μέτρα που η κάθε πλευρά έθετε ως μέτρα στήριξης της τοπικής κοινωνίας και αγοράς να τύχουν οποιασδήποτε προηγούμενης μελέτης ως προς την υλοποίησή τους αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Αναλώθηκαν πολλές φορές, σε θέματα άσχετα με το σημερινό, αγνοώντας τις ανησυχίες των επαγγελματιών του Δήμου, που περιμένουν τον Δήμο αρωγό στον καθημερινό αγώνα που δίνουν αλλά και στην αβέβαιη επαναδραστηριοποίησή τους.

Τα ονόμασαν μέτρα στήριξης, ενώ καμία από τις προτάσεις τους δεν αγγίζει έστω και σε κάποιο βαθμό αυτό που αναζητούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Καλαμαριά. Οι επιχειρήσεις τούτη την στιγμή προβληματίζονται με την επόμενη μέρα και πως θα επιβιώσουν, τι θα γίνει με το προσωπικό που απασχολούν και πως θα το πληρώσουν μαζί με ένα «κάρο» επιπλέον υποχρεώσεις που έχουν σωρευτεί. Ποσώς τους ενδιαφέρει η ύπαρξη Διαδικτυακής Πύλης ή η αλλαγή του τουριστικού brand και λογότυπου και άλλα ωραία, που προτείνονται, αλλά χωρίς άμεσο αποτύπωμα πραγματικής στήριξης.

Η παράταξή μας δεν μπορεί να υιοθετήσει τα μέτρα ως μέτρα στήριξης όπως τα εισηγήθηκε η Διοίκηση του Δήμου, διότι πιστεύουμε ότι εμπαίζονται όλοι οι επαγγελματίες του Δήμου με τα ψίχουλα που τους παρέχει η σχετική πρόταση. Άλλωστε παρευρισκόμενος στην σημερινή συνεδρίαση επιχειρηματίας, τόνισε ότι δεν θα καταστούν επαίτες στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν βοήθεια από έναν θεσμικό παράγοντα όπως ο Δήμος.

Εμείς λοιπόν, ως υπεύθυνη έναντι των Δημοτών παράταξη, όπως σας αναφέραμε στο σημερινό Συμβούλιο, θεωρώντας ως δεδομένα τα ήδη αποφασισμένα μέτρα αντιμετώπισης του covid-19, έχουμε ετοιμάσει μια επιπλέον δέσμη μέτρων για την μετά κορονοιού εποχή, η οποία είναι αιτιολογημένη και κοστολογημένη, εν αντιθέσει με τις προτάσεις των άλλων παρατάξεων που δεν υπάρχει ούτε αρχή ούτε τέλος στα ευχολόγια και η οποία είναι άμεσα εφαρμόσιμη, είναι πρωτοποριακή και πραγματικά ουσιαστική. Είναι μια ρεαλιστική πρόταση που πατά σε 4 βασικούς άξονες άμεσα υλοποιήσιμους και εύκολα υπολογίσιμους με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να ψάξω που θα στοχεύσω και τι ποσό αλλά τι θα πετύχω από το σύνολο των χρημάτων που θα επενδύσω σε 4 βασικούς τομείς.

Σας υπενθυμίζουμε για ακόμη μια φορά ότι ο κάθε Δημότης ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του προς Δήμο, όταν δει τον Δήμο να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του προς αυτόν.

 

  1. Βασικός Τομέας : Παιδεία Δημοτικά Σχολεία

Η ύπαρξη σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας των δημοτικών σχολείων, τουλάχιστον, ενός νιπτήρα με την σχετική σαπουνοθήκη, και την ταυτόχρονη φροντίδα και επιμέλεια των δασκάλων ως μέτρο για την καθημερινή υγιεινή των παιδιών μας, είναι ένα έργο που θα μείνει και με το οποίο θα εμπεδωθεί η έννοια της προσωπικής υγιεινής από τα πρώτα χρόνια ενός παιδιού.

Πραγματικά σε κάθε σχολείο της Ευρώπης υπάρχει, η σχετική υποδομή μέσω της οποίας υιοθετούνται κανόνες υγιεινής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Το κόστος υλοποίησης τέτοιων υποδομών δεν ξεπερνάει το ποσό των 100.000,00 €

Είναι 20 Δημοτικά Σχολεία με σύνολο 235 αιθουσών και κόστος ανά αίθουσα περίπου 400,00 €

Θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα πρόγραμμα υποχρεωτικών απολυμάνσεων, τριών τουλάχιστον κατ’ έτος σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η υλοποίηση του οποίου θα γίνει είτε από τις υπηρεσίες του Δήμου, είτε από εταιρίες απολυμάνσεων μετά την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού.

 

  1. Βασικός Τομέας : Κοινωνική Πολιτική – Άνεργοι, Ενδοοικογενειακή Βία

Κρίνουμε σκόπιμο, στον τομέα αυτό, να δοθεί η απαραίτητη προσοχή, διότι η μετά κορονοιό εποχή, θα γεννήσει νέο κύμα ανέργων αλλά και φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας, το ύψος των οποίων και τα χαρακτηριστικά αυτών θα εξαρτηθούν από την συνολικότερη ύφεση της οικονομίας, αλλά και την επιβράδυνση αν όχι οπισθοχώρηση του κοινωνικού ιστού της χώρας.

Τώρα είναι ανάγκη να δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες του Δήμου πιο επίκαιρες και ανταποκρινόμενες πλήρως στα όσα ένας σύγχρονος Δήμος απαιτεί. Θα πρέπει να διατεθούν επιπλέον κονδύλια σε νέες υπηρεσίες του Δήμου όπως π.χ υποδομές σε ψηφιακές υπηρεσίες, τηλεφωνικό κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, κλπ προκειμένου να δημιουργηθούν νέες ανάγκες σε θέσεις εργασίας, Ο σκοπός είναι να υπάρξει α)άμεσα μια αναδόμηση στις υπηρεσίες του Δήμου με σύγχρονες υποδομές που απαντούν στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες β) μείωση της γραφειοκρατίας μέσω της ύπαρξης ηλεκτρονικών πλατφορμών όπου ο κάθε δημότης και κάθε επιχειρηματίας θα έχει πρόσβαση γ) απελευθέρωση πόρων και διοχέτευση τους σε νέες καινοτόμες υπηρεσίες.

Το κόστος υλοποίησης για την οργάνωση τέτοιων υπηρεσιών, αποτελούμενων από ικανά πρόσωπα (ειδικούς επιστήμονες) που θα στελεχώσουν  τα τμήματα αυτά δεν είναι παραπάνω σε ετήσια βάση από 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του κόστους για την υλικοτεχνική υποδομή μαζί με το σχετικό λογισμικό.

 

  1. Βασικός Τομέας : Οικονομία – Φυσικά και Νομικά πρόσωπα

Είναι κοινός τόπος η άποψη ότι η χρονική στιγμή που έκανε την εμφάνιση του ο ιός ήταν καταστροφική κυρίως για μας τους Έλληνες, επειδή μέχρι εκείνη την στιγμή τόσο σε μακροοικονομικό, όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, οι δείκτες εμφανίζονταν θετικοί και συνάμα ενθαρρυντικοί ως συνέπεια των προσπαθειών όλων μας για οικονομική ανάταξη.

Δυστυχώς όμως η επέλαση του ιού και μάλιστα έχοντας τον χαρακτήρα της πανδημίας, το πραγματικό αποτύπωμα των επιπτώσεων του στην οικονομία δεν μπορεί αυτήν την στιγμή να υπολογιστεί, δημιούργησε ένα κλίμα ανασφάλειας περί του οικονομικού γίγνεσθαι σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Είμαστε ήδη μπροστά σε ένα ψυχολογικό πισωγύρισμα για το τι μέλλει γενέσθαι.

Εμείς ως παράταξη αντιλαμβανόμενοι πρόωρα, την επερχόμενη κρίση, θέσαμε υπόψιν του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και των συνδημοτών μας, τις προτάσεις μας για την αντιμετώπιση αυτού του απρόβλεπτου για όλους γεγονότος.

Σήμερα και ενώ βρισκόμαστε εν μέσω, με τα μέτρα αντιμετώπισης να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και να υλοποιούνται προτάσεις μας, πολλές από τις οποίες υιοθετήθηκαν από την Διοίκηση του Δήμου, είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε την αυριανή ημέρα και τις επιπτώσεις στο εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων που επιχειρούν εντός των ορίων του Δήμου μας.

Είμαστε υποχρεωμένοι να αντιληφθούμε τα προβλήματα που τους δημιούργησε αυτή η παρατεταμένη αδράνεια των επιχειρήσεών τους συμπεριλαμβανομένης και της ψυχολογικής διάστασης και να στηρίξουμε εμπράκτως και όχι με ευχές όλες τις επιχειρήσεις είτε είναι ατομικές είτε έχουν την μορφή νομικού προσώπου.

Σαν μέτρο στήριξης όλων των επιχειρήσεων  προτείνουμε στο εξής, την απαλλαγή από την βεβαίωση και καταβολή κάθε είδους φόρου και τέλους αλλά και μισθωμάτων (σε περιπτώσεις όπου εκμισθωτής είναι ο Δήμος) έως το τέλος του 2020 καθώς και την αναστολή καταβολής κάθε είδους ρυθμισμένης οφειλής των δημοτών και των επιχειρήσεων προς τον Δήμο έως το τέλος του 2020 χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Επειδή όμως προβλέπουμε ότι τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοιού, θα συνεχιστούν για περισσότερο διάστημα, με αποτέλεσμα η ζημία κυρίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος να λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις, πέραν των παραπάνω μέτρων ανακούφισης, πιστεύουμε ότι όλες οι επιχειρήσεις χρειάζονται μια επιπλέον συμβολική ένεση ρευστότητας σε αντιστοιχία με τα 800,00 € που δίνονται από την Κεντρική Διοίκηση σαν μέτρο στήριξης  των επιχειρήσεων, καθώς και για τα καταστήματα που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους, πέραν της ενίσχυσης, η απαλλαγή από την καταβολή τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου έως 31/12/2020 είναι δικαιολογημένη και απαραίτητη.

Στον Δήμο μας, κατά του υπολογισμούς μας επιχειρούν περίπου 2500 επιχειρήσεις (Σημ. το ακριβές θα το γνωρίζουμε εντός των προσεχών ημερών). Προτείνουμε λοιπόν ως επιπλέον των προαναφερθέντων μέτρων την καταβολή του ποσού των 500,00 € σε κάθε ενεργή έως σήμερα επιχείρηση με την προϋπόθεση ότι δεν είναι α) υποκατάστημα β) δεν βρίσκεται σε αδράνεια και γ) δεν υποβάλλει μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ για όλο το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/03/2020.

Επιπλέον προϋπόθεση θα αποτελεί η μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών ή η ύπαρξη διακανονισμένων οφειλών προς τον Δήμο κάθε είδους δημοτικού τέλους – φόρου έως την 31/12/2019.

Το παραπάνω κόστος το οποίο δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 2.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των χαμένων εσόδων από δημοτικούς φόρους- τέλη και από τα τέλη κοινόχρηστων χώρων, είναι μεν μια τολμηρή, πρωτοποριακή και κοστοβόρα πρόταση, πλην όμως αναγκαία και απαραίτητη, προκειμένου οι επιχειρήσεις να νιώσουν την άμεση υποστήριξη και την συνεχή ασφάλεια που τους παρέχει ο Δήμος για να συνεχίσουν να επιχειρούν.

Σκοπός είναι η γρηγορότερη επάνοδος στην κανονικότητα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους που απασχολούν.

Για τον λόγο αυτό και για να μην θεωρηθεί ότι ο Δήμος εξάντλησε την «υποχρέωσή του», έναντι των επιχειρήσεων, θα πρέπει με κατάλληλες δράσεις που θα αναλάβει, σε συνεργασία με τον εμπορικό σύλλογο και τα επιμελητήρια, αλλά και με χορηγίες, με διαφημιστικές καμπάνιες, με επαγγελματικούς οδηγούς, κλπ. να προωθήσει και να προβάλλει καταστήματα των τοπικών αγορών τύπου open mall, να επανασχεδιάσει τους οδικούς άξονες εισόδου και εξόδου από την Καλαμαριά και το εμπορικό της κέντρο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον αγοραστικού κοινού από όμορους δήμους αλλά και άλλων περιοχών της Θεσσαλονίκης.

 

  1. Βασικός Τομέας : Υποδομές

Η επόμενη ημέρα, εκτός των προβλημάτων που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε εξαιτίας της κρίσης, θα είναι επιβαρυμένη δυστυχώς με τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί όλα τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα το μίγμα να καθίσταται ακόμη δυσκολότερο και επιπλέον κοστοβόρο.

Δυστυχώς όλο αυτό το τελευταίο διάστημα σαν Δήμος, δεν εκμεταλλευτήκαμε, όπως άλλοι Δήμοι, την ευκαιρία λόγω της ελλιπούς μετακίνησης των πολιτών, στο να γίνουν κάποιες μικρές αλλά χρήσιμες παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα την αποκατάσταση οδοστρωμάτων από τις ενοχλητικές και επικίνδυνες λακκούβες, την δημιουργία και αποκατάσταση ραμπών για ΑμΕΑ, σε όσες περιπτώσεις ήταν εφικτό, την δενδροφύτεψη κλπ.

Είναι ντροπή για ένα Δήμο σαν τον δικό μας την ώρα που διατεινόμαστε για την ομορφιά του τόπου μας και διεκδικούμε ως σύγχρονος Δήμος τον πρώτο λόγο στην ανάπλαση όλου του παραλιακού μετώπου, να κυκλοφορούμε κατά μήκος του αιγιαλού και να βλέπουμε σκουπίδια, ακαθαρσίες και σεξουαλικού περιεχομένου αντικείμενα βλαβερά για την δημόσια υγεία και να κομπάζουμε ως τουριστικός προορισμός προσπαθώντας να πείσουμε ότι κάποια μέρα θα καταφέρουμε να απομακρύνουμε τους ρομά από την καταχρηστική καταπάτηση του πρώην στρατοπέδου Κόδρα.

Εμείς λοιπόν για ακόμη μία φορά και δεν θα κουραστούμε να σας υπενθυμίζουμε το πρόγραμμα της παράταξης μας σχετικά με τις υποδομές που απαιτούνται προκειμένου ο κάθε δημότης να νιώθει στην καθημερινότητά του, ότι βρίσκεται σε ένα βελτιωμένο από κάθε άποψη αστικό περιβάλλον, όπου ζει και εργάζεται με ασφάλεια, έχοντας δίπλα του ένα ολοκληρωμένο σύστημα έτοιμο να ανταποκριθεί σε κάθε του ανάγκη.

Ήρθε η ώρα να επιταχυνθούν οι δράσεις και οι ενέργειες που αφορούν την

  1. Την ανάπλαση του πρώην στρατοπέδου Κόδρα
  2. Την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και την ταυτόχρονη ολοκλήρωση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου
  3. Την δημιουργία υπαίθριων χώρων του Δήμου σε λειτουργικά πάρκα αλλά και σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων ενώ θα πρέπει επιτέλους να δρομολογηθεί η λειτουργία του υπόγειου parking έναντι της ΧΑΝ Καλαμαριάς
  4. Τον επανασχεδιασμό της Αστικής Συγκοινωνίας σε σχέση με το Μετρό
  5. Την επέκταση wi-fi δικτύου σε όλη την επικράτεια του Δήμου
  6. Την αναμόρφωση και δια πλάτυνση των πεζοδρομίων για την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πεζών αλλά και των ΑμΕΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου,

Τα παραπάνω επιπλέον μέτρα που προτείνουμε συνολικού ύψους 2.500.000,00 € είναι κυρίως ρεαλιστικά αλλά πολύ περισσότερο ουσιαστικά, προκειμένου να δείξουμε πως ο Δήμος μας διαθέτει και βούληση και ευαισθησία αποδεικνύοντας εμπράκτως την στήριξη του.

Ο δήμος μας και μεγάλος είναι και ισχυρός , για να μπορεί να ανταπεξέλθει στο ύψος των περιστάσεων, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο εκτροχιασμού τον οικονομικό προϋπολογισμό του, ο οποίος βέβαια προϋπολογισμός αναμένεται προφανώς να έχει επιπλέον αναμορφώσεις για ποσό που δεν θα ξεπερνά τα 4.000.000,00 € συνολικά λαμβάνοντας υπόψη την λήψη και των ήδη υφιστάμενων μέτρων αντιμετώπισης αλλά και την απώλεια εσόδων από δημοτικούς φόρους και τέλη για το υπόλοιπο του 2020.

Η άντληση ποσών από αδιάθετα κονδύλια του προϋπολογισμού (μπορούμε να σας υποδείξουμε τους σχετικούς κωδικούς αν δεν τους γνωρίζετε), ο περιορισμός των φετινών επιχορηγήσεων προς την ΚΕΔΚΑ, το ΙΑΠΕ, το Μουσείο Φωτογραφίας αλλά και άλλων υπηρεσιών που έχουν αναστείλει τις δραστηριότητές τους ή υπολειτουργούν είναι μερικά από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που ενδεικτικά σας αναφέρουμε προς κάλυψη μέρους των δαπανών.

Η άντληση έκτακτης επιχορήγησης από την Κεντρική Διοίκηση είναι αναγκαία και επιβεβλημένη.

Η δυνατότητα μιας νέας δανειακής σύμβασης με ημεδαπό τραπεζικό ίδρυμα ή ακόμα και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων  με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, πρέπει να μπεί στον σχεδιασμό της Αντιδημαρχίας Οικονομικών ως εναλλακτικό σχέδιο χρηματοδότησης των αναγκών που ενδεχομένως να προκύψουν.

Η Καλαμαριά που ονειρευόμαστε διαθέτει και τόλμη και βούληση.

Θέλουμε και μπορούμε να χτίσουμε τα όνειρά μας σε αυτόν το τόπο. Στον τόπο μας.

Μαζί ενωμένοι θα τολμήσουμε και θα τα καταφέρουμε !

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ

ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ