#Νέα

Αίτημα σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΑ

Αίτημα σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΑ

Αίτημα σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΑ για τον προγραμματισμό πρόσληψης διδακτικού προσωπικού για τα τμήματα των εικαστικών προκειμένου  να επαναλειτουργήσουν το έτος 2021-2022

Στην 6η τακτική  συνεδρίαση της ΚΕΔΚΑ (31-05-2021) υπήρχε προς ψήφιση το παρακάτω   θέμα:

“Λήψη απόφασης  προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους  2021-2022 υποβολή αιτήματος για την  πρόσληψη προσωπικού με  σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου σε ΟΤΑ α’  και  β’ βαθμού και ΝΠΙΔ  αυτών”.

Στα συνοδευτικά έγγραφα για το παραπάνω θέμα απουσίαζε η  θέση διδακτικού προσωπικού για τα τμήματα των εικαστικών.

Υπερψηφίσαμε το θέμα για να διευκολυνθούν οι διαδικασίες για την ομαλή λειτουργία των υπολοίπων  σχολών.

Ως παράταξη είμαστε κατά του κλεισίματος οποιασδήποτε σχολής σε μια κοινωφελή επιχείρηση  όπως η ΚΕΔΚΑ.

Δύο εβδομάδες μετά  λάβαμε υβριστικά  μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα ότι δήθεν υπερψηφίσαμε την απόλυση δασκάλου και την μη συνέχιση λειτουργίας των τμημάτων των εικαστικών. Αμέσως απευθυνθήκαμε στην Γραμματεία της ΚΕΔΚΑ και ζητήσαμε τα πρακτικά από την επίμαχη συνεδρίαση προκειμένου να αποδείξουμε έμπρακτα ότι ΔΕΝ  υπερψηφίσαμε ποτέ το κλείσιμο των παραπάνω  τμημάτων.

Κατόπιν κανονίστηκε κατ’ ιδίαν συνάντηση των μελών μας  στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΑ Ειρήνης Τσαρσιταλίδου και Ευθυμία Πικούνη με τον αντιπρόεδρο  της ΚΕΔΚΑ κο. Κουσόπουλο.

Στην συνάντηση αυτή  ο κύριος Κουσόπουλος μας εξήγησε το σκεπτικό βάσει του οποίου προέβει ο ίδιος και η πρόεδρος της ΚΕΔΚΑ  στην μη συνέχιση των συγκεκριμένων τμημάτων για το έτος 2021-2022.

Τα τμήματα αυτά  τα προηγούμενα έτη -προ covid – είχαν 60 μαθητές ενώ τη φετινή χρονιά οι μαθητές  ήταν 12-14. Κατ’ εμάς η μείωση αυτή δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο  για το κλείσιμο των τμημάτων καθώς ήταν μια χρονιά με μειωμένες αιτήσεις σε πολλές  σχολές λόγω covid.

Λόγω της σχέσης εργασίας του διδακτικού προσωπικού με τη  ΚΕΔΚΑ αν και δεν έγιναν καθόλου μαθήματα αγγειοπλαστικής ο καθηγητής συνέχιζε να πληρώνεται καθώς η ΚΕΔΚΑ ως ΝΠΙΔ δεν μπορούσε να τον θέσει σε αναστολή. Ο κύριος Κουσόπουλος ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής δεν έκανε την παραμικρή προσπάθεια  να διενεργήσει  διαδικτυακά μαθήματα ώστε να είναι καλυμμένη η ΚΕΔΚΑ απέναντι στους μαθητές και να μην πληγεί η ίδια οικονομικά.  Να τονίσουμε εδώ ότι ο εξοπλισμός της αίθουσας όπου γίνονται τα μαθήματα είναι του καθηγητή που μέχρι τώρα έκανε τα μαθήματα- υπάρχει παραχωρητήριο –  κάτι που αποτελεί τροχοπέδη.

Ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΚΑ  θεωρώντας ότι και η επόμενη χρονιά (2021-2022) θα έχει την ίδια πορεία με την περσινή λόγω covid δεν προκήρυξε θέση διδακτικού προσωπικού για τα τμήματα των εικαστικών.  Κατ’ εμάς αυτή είναι μια τελείως υποθετική προσέγγιση καθώς δε μπορεί να σταματάς τρία τμήματα  και  να  χάνονται  θέσεις  εργασίας λόγω πρόβλεψης ότι κάποιο μήνα της επόμενης σχολικής χρονιάς  θα έχουμε LOCK DOWN.

Θα μπορούσε η προκήρυξη  θέσης διδακτικού προσωπικού για τα συγκεκριμένα τμήματα να έχει δικλείδες ασφαλείας  όπως:

– πληρωμή  βάσει των πραγματοποιθέντων μαθημάτων είτε αυτά γίνονται δια ζώσης είτε διαδικτυακά

– πρόσθετο προσόν πρόσληψης η ικανότητα σχεδίασης και υλοποίησης διαδικτυακών μαθημάτων

ώστε να μην εκτεθεί η ΚΕΔΚΑ σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των  τμημάτων  λόγω covid.

Αν οι προκηρύξεις θέσεων και η λειτουργία των δομών και σχολών της ΚΕΔΚΑ γινόταν βάσει του κέρδους τότε η ΚΕΔΚΑ έπρεπε να έχει ήδη κλείσει. Και αυτό γιατί όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ισολογισμού για το έτος  2019 κανένα τμήμα της ΚΕΔΚΑ  δεν  είναι κερδοφόρο.

Ως παράταξη θα συνεχίζουμε να προασπίζουμε τον κοινωφελή χαρακτήρα της ΚΕΔΚΑ.

Ζητάμε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΑ με θέμα τον προγραμματισμό πρόσληψης διδακτικού προσωπικού για τα τμήματα των εικαστικών προκειμένου  να λειτουργήσουν το έτος 2021-2022.